ทดสอบเครื่องส่งวิทยุสำหรับทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียงโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. RMUTP Tx LAB (ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ)
1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-913-2424 ต่อ 163 , 08-1903-8810 
email: rmutptxlab@rmutp.ac.th